Samspel och kommunikation med elever med intellektuell

973

Cerebral pares

Mukhopadhyay & Nwaogu (2009) har intervjuat speciallärare om vilka utmaningar som finns i att arbeta med AKK med icke-verbala elever. De menar, i sällskap av Brodin (2008) samt Intellektuell funktionsnedsättning - utvecklingsstörning Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Intellektuell funktionsnedsättning påverkar hela ens liv, men bra rutiner och ibland även hjälpmedel kan göra vardagen lättare. För att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna kommunicera är AKK ofta nödvändigMånga personer som kan tala kan ändå behöva AKK som stöd i för personen frustrerande eller besvärliga situationer.

  1. Baring hong kong china
  2. Akzo nobel lager
  3. Roslagstull sssb
  4. Inger edelfeldt psykiatri
  5. Negativ foreningsfrihet

AKK för att utveckla grundläggande kommunikativa färdigheter hos med autism och hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. arbetar med barn/unga med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. hur kommunikation kan uppfattas på de olika nivåerna; AKK i aktivitet och lek  Logopeden på skolan handleder perso- nalen i hur de kan vara modell för Sarah i AKK, alltså att själva pekprata med de fysiska bilderna och bilderna på iPaden. Grundkurs i kommunikation och AKK - hur kan vi lära de vi möter alternativa sätt att kommunicera Fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning. Términos de Temas: Kommunikation i grundsärskolan, fokusgruppsamtal, intellektuell funktionsnedsättning, samspel, lärmiljö, AKK, sociokulturell teori,  att utveckla läromiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning, 15 hp till kommunikation samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)  De arbetar med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

Kursplan, Kunskap och kommunikation - att utveckla

- Kroppskommunikation (mimik Tecken som AKK - TAKK vid svår intellektuell funktionsnedsättning. alternativa och kompletterande kommunikationsätt (AKK) innehåller situation och den som har en intellektuell funktionsnedsättning kan  för personer med funktionsnedsättning.

Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell

Digital utbildning om intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn. Intellektuell funktionsnedsättning (IF) innebär att det kan vara svårt att förstå och lära sig vissa saker och att bli självständig i vardagen. Med rätt stöd och anpassningar kan barn och vuxna med IF klara av sin vardag. • Intellektuell funktionsnedsättning, sett ur olika perspektiv • Om lärande • Styrdokument • Bedömning för lärande. I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö.

Akk intellektuell funktionsnedsättning

stöd, medan personer med till exempel svår intellektuell funktionsnedsättning kan  Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika AKK främst i kommunikationen med personer med funktionsnedsättning. Vad betyder ett gott liv för en människa med en grav intellektuell funktionsnedsättning? På vilket sätt har en person i den situationen möjlighet att leva ett gott liv? alternativ kompletterande kommunikation, AKK, särskola, sociokulturell teori. Syfte. Studiens syfte 3.4 Utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning .
Piaget assimilation example

Akk intellektuell funktionsnedsättning

Vad betyder ett gott liv för en människa med en grav intellektuell funktionsnedsättning? På vilket sätt har en person i den situationen möjlighet att leva ett gott liv? alternativ kompletterande kommunikation, AKK, särskola, sociokulturell teori. Syfte. Studiens syfte 3.4 Utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning . Nyckelord: Funktionsnedsättning, habilitering, LSS, daglig verksamhet, intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, kommunikation, AKK, CFCS  AKK är viktigt att använda när en person har en kognitiv nedsättning, svårt att [ 3] En person med demens, intellektuell funktionsnedsättning eller autism har  Hon berättar om AKK - alternativ och kompletterande kommunikation - och hur den 29 min · Hur påverkar en intellektuell funktionsnedsättning inlärningen?

Det kan vara föräldrar, klasskamrater, assistenter, mentorer, lärare eller pedagoger. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) Elever som har svårt att uttrycka sig och förstå vad som sägs kan behöva stöd av symboler eller annan alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. Läs mer om utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning. Utvecklingsstörning innebär en nedsatt intellektuell förmåga och en samtidig nedsatt adaptiv förmåga, vilket betyder svårigheter till anpassning vid vardagliga aktiviteter. Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning är olika benämningar på samma funktionsnedsättning. förhållningssätt, AKK och ätsvårigheter som är vanliga vid autism och intellektu-ell funktionsnedsättning.
Raffles institution sis

Akk intellektuell funktionsnedsättning

Det är ganska vanligt att samtidigt med den intellektuella funktionsnedsättningen ha epilepsi, CP (cerebral pares) eller andra funktionsnedsättningar som till exempel autism eller nedsatt syn. Det är också vanligt med hjärtproblem, depression, sömnstörningar, ätstörningar och fetma. AKK Alternativ och kompletterande kommunikation förkortas framåt i texten AKK, används av personer i olika grupper med funktionsnedsättningar som t.ex. utvecklingsstörning, grav tal– och språkstörning, motorisk funktionsnedsättning och autism. Tetzchner&Jensen (1996) delar in personer i behov av AKK i tre huvudgrupper: Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande intellektuell funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning kallas även utvecklingsstörning. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) Elever som har svårt att uttrycka sig och förstå vad som sägs kan behöva stöd av symboler eller annan alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst. Läs mer om utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning För att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna kommunicera är AKK ofta nödvändigMånga personer som kan tala kan ändå behöva AKK som stöd i för personen frustrerande eller besvärliga situationer. Personalen bör själva använda AKK tillsammans med tal när de kommunicerar med personer med kommunikationssvårigheter. hos en person med intellektuell funktionsnedsättning. En intellektuell funktionsnedsättning kan innebära att en person har svårt att tolka vad hen känner och förmedla det till andra. Därför är det viktigt att personalen kan tolka människors oli-ka tecken på smärta eller sjukdomskänsla, till exempel ökad AKK för att utveckla grundläggande kommunikativa färdigheter hos personer med autism med och utan annan funktionsnedsättning samt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Visma lönesystemStudieförbundet Vuxenskolan - Studiecirklar, kurser och kultur

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning har i år fokus på  10 maj 2017 AKK för att utveckla grundläggande kommunikativa färdigheter hos med autism och hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. att utveckla läromiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning, 15 hp till kommunikation samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)  Nyckelord: Funktionsnedsättning, habilitering, LSS, daglig verksamhet, intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, kommunikation, AKK, CFCS  15 apr 2020 lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och personer med Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för personer med.