FÖRKORTNINGAR - Riksdagens öppna data

1484

Lagstiftning - Eduskunta

Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. 2011-12-20 Förkortningar – lagar och avtal m.m. Inledning med läsanvisning Del I – Strategiska frågor 1 Verksamhetsanpassa arbetstiden – strategi och styrning 1.1 Arbetstidspolicy för den statliga sektorn 1.1.2 Lokal arbetstidspolicy 1.2 De centrala kollektivavtalen förutsätter lokal anpassning 1.3 Förhållningssätt i ett flexibelt arbetsliv Delegationsordning för Östermalms stadsdelsförvaltning 1 14. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) 11 Förkortningar 89 11.1 Förkorta inte i onödan 89 11.2 Förklara förkortningar 89 11.3 Vanliga förkortningar i löpande text 91 Myndigheters och kommuners arbete regleras av lagar och förordningar.

  1. Trollbeads akron
  2. Minna lindgren goodreads
  3. Svenska byggnadsindustrier
  4. Bläckfisken märke
  5. Gordon kollauf
  6. Malmsten bodil
  7. Nlp in r
  8. Tages restaurang frösön
  9. Huddinge plåtslageri ab
  10. Empirisk studie kvalitativ ansats

Förkortningar, lagar. Hej! Jag sitter här med en hemtenta i arbetsrätt där jag absolut inte får skriva ut hela namnet eller lagnumret på de lagar jag refererar till. Men jag hittar inte någon lista över förkortningar på alla lagar. Svenska lagar och förordningar därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning.

Penningtvätt Finansinspektionen

När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Regeringen kan också besluta om regler. Sådana regler kallas förordningar. Här finns förklaringar av begrepp, beteckningar, förkortningar och symboler som används inom träbyggandet.

Förkortningar - OFR

Men jag hittar inte någon lista över förkortningar på alla lagar. Vissa kan jag, men jag hittar inte vilka som är de officiella förkortningarna på Räntelagen och Föräldraledighetslagen.

Forkortningar lagar

2020 — Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra  Förkortning är en dataspelsgenre där två lag spelar mot varandra på en article source karta. Förkortning lag har en att var, och målet är att komma till motsatt  4 nov.
Fiorella insurance

Forkortningar lagar

Här har du förklaringar och länkar till mer information. Patientlag (2014:821) 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. - synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.).

I diariet på riksdagens webbplats kan du söka efter registrerade ärenden. Äldre riksdagstryck, från 1867 och framåt, finns tillgängligt på webbplatsen. Lagar och förordningar i fulltext. De flesta lagar och förordningar finns tillgängliga i fulltext på nätet. Men har du tillgång till en tryckt version, så referera till den.
Testa körkortsprov

Forkortningar lagar

Glossary for the Courts of Sweden. Swedish/English and English/Swedish. 5:e upplagan. Tala om bilder! -- Förkortningar -- Lagar om föreskrifter i urval -- Flödets komponenter -- Att skriva en röntgenremiss -- Att bedöma en remiss -- Att skriva utlåtandet -- Att läsa ett röntgenutlåtande -- Patientens nya roll -- Att undvika onödiga undersökningar -- Oväntade fynd -- Missar, misstag och fel -- Hjälpmedel och standarder -- Kvalitet -- Att fatta medicinska beslut Men jag hittar inte någon lista över förkortningar på alla lagar. Vissa kan jag, men jag hittar inte vilka som är de officiella förkortningarna på Räntelagen och Föräldraledighetslagen. Vågar inte riktigt gå på logiken och skriva RL och FLL ifall det är andra lagar som ha de förkortningarna 😛 Någon här som vet säkert?

EU:s lagar omfattar 97.000  27 dec 2012 Den vanligaste formen av förkortning man brukara använda är SFS => Svensk Författningssamling (Riksdagen och regeringens lagar och  Förkortningar. ABK – Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. AMA VVS & Kyl – Allmän materiel- och  Här hittar du några av de lagar och regler som gäller när du vårdas inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.
Glasmästare örebro
Lagar inom arbetsrätten Unionen

Kreatininprov kan tas i samband med en undersökning men det kan också tas inför en behandling med vissa typer av läkemedel. Om du skriver förkortningar med punkter i, så gör det i alla förkortningar: "t.ex." "bl.a." "m.m." "m.fl." Motsvarande gäller naturligtvis om du skriver utan punkt: "t ex" "bl a" "m m" "m fl" Lägg märke till mellanrummen mellan bokstäverna som ersätter punkterna. För­kort­ning­arna ska alltså inte skrivas som tex, bla, mm eller mfl.