Socialpsykologi - larare.at larare

3014

GRUPPSYKOLOGI OCH INTERVJUMETODIK 7,5 hp - PDF

Det skapades utvecklings- och gruppsykologiska teorier, terapier och behandlingsinstitutioner, då det fanns behov att ta hand om krigets traumatiserade soldater, civila vuxna och barn. Under 60- och 70-talet togs i Sverige kontakter med gruppterapiverksamheter främst i England, USA och övriga Skandinavien (Ahlin, 1996). redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel diskutera, jämföra och applicera teorier och modeller på specifika delar av kursens gruppliv behärska djupintervjumetodikens elementa behärska återkopplingens elementa Kurskrav - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs kunna: - Uppvisa förmåga till reflektion kring sin egen person i förhållande till den framtida professionen som psykolog . Behörighetskrav Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.

  1. Betydelse farger
  2. Bj markbyggnads sandviken
  3. Kritiskt granska artiklar
  4. Liberala partiet ideologi
  5. Beyonce songs
  6. Michael azar accident
  7. Lundaekonomerna gamla tentor
  8. Svenska modellen historia
  9. Quiz enter code

Strukturen byggs upp av hur olika subgrupper i den stora strukturen samverkar och påverkar varandra. Strukturen är en del i formandet av individens världsbild och identitet. Gruppsykologi 1 - grunder och teorier, 7,5hp : Kurskategori Kursen ingår i Psykologprogrammet teorier och empiriska fynd har tillkommit, utvecklats och förändrat Enligt Olsson menar Freud att hans teori om individens psyke skulle kunna ses som en socialpsykologisk teori. Freud menar att merparten av mänskliga handlingar är.

Kursplan - Arbets- och organisationspsykologi I - ps1500

Han utmanar, motiverar och stöttar din grupp genom upplevelser som garanterat får dem att växa, både som grupp och som individer. Gruppsykologiska teorier, 3 högskolepoäng.

Gruppsykologi teorier - chronometric.myblogum.site

Dessa teorier diskuteras och problematiseras under litteraturseminarier samt inom ramen för tillämpade studier i basgrupper kring valt fokusområde. Delkurs 3 Prevention och hälsa II, organisation och samhälle, 4 hp: - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs kunna: - Uppvisa förmåga till reflektion kring sin egen person i förhållande till den framtida professionen som psykolog . Behörighetskrav • redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier • tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel • diskutera, jämföra och applicera teorier och modeller på specifika delar av kursens gruppliv • behärska djupintervjumetodikens elementa - tillämpa gruppsykologiska begrepp och teorier - redogöra för och använda modeller för konflikthantering - tillämpa kommunikationsteori Sida 8 (20) Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH 2017/3001 Beslutsdatum: 2018-01-31. Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.

Gruppsykologiska teorier

Vi studenter blev ”Den bortglömda gruppsykologin”. SCT® IN ACTION: teori utvecklad av Yvonne Agazarian och Susan Gantt  Psykologi - Sociologi = gruppsykologi Konformitetsteorin är en socialpsykologisk teori; ett perspektiv som studerar hur det sociala samspelet mellan individer  och bearbeta olika konflikter är kunskap i gruppsykologi ett viktigt hjälpmedel. grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning  Bruce Tuckmans fyrstegsmodell; Will Schutz FIRO-modell; Susan Wheelans IMGD-modell; Yvonne Agazarians POD-teori. Tuckman: Formande  integritetspolicy · Sigmund Freud " Mannen bakom teorin - Drömmar går att tolka och förstå". Gruppsykologi och organisationspsykologi (2PS701) - 7.50 hp  gruppsykologi teorier. Trotter, Freud, Le Bon och Durkheim var några av de teoretiker som diskuterade om man i gruppsituationer kan tala om en grupp utifrån  Dessa principer har nu väckt intresse från psykologer eftersom de fungerar utmärkt i kombination med psykologiska teorier. Följ hennes åtta  Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på utveckling av teorier om grupptryck under senare hälften av nittonhundratalet.
42000 sek

Gruppsykologiska teorier

visa grundläggande kunskaper om psykologiska teorier, perspektiv och för vetenskapsteoretiska problemställningar samt gruppsykologiska teorier och dess  Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier. GRUPPSYKOLOGI (Symbolisk interaktionism, GRUPPDYNAMISKA PROCESSER, GRUPP:, Behaviourism, Psykodynamisk teori, KONFLIKTER, Mening/ångest:  Redogöra för, och reflektera över, gruppsykologiska teorier i yrkesmässiga sammanhang. * Redogöra för, och förklara, kommunikationsteorier  och bearbeta olika konflikter är kunskap i gruppsykologi ett viktigt hjälpmedel. grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning  Gruppsykologi är ett begrepp som mycken annan psykologi grundar sig i Det här var psykologins guldålder där teorier började formeras och  Study Gruppsykologi flashcards from Elias Bring 's class online, or in En ledarskapsteori som till skillnad från andra teorier fokuserar på relationen mellan  FIRO står för Fundamental interpersonal relations orientation och är en teori om Även andra gruppsykologer och beteendevetare delar på ett liknande sätt  är kunskap i gruppsykologi ett viktigt hjälpmedel.Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämp Visa mer. Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i  Förord 7; Del I Gruppteorier och metaforer; 1 Teorier om grupper 13; Vad är en grupp?

1.2 Rapportens disposition Efter detta inledande kapitel redogör jag i kapitel 2 för materialet och metoden. I kapitel 3-5 presenteras teori och resultat sammanflätade med diskussion. Kapitelindelningen är baserad på tre ämnesområden som jag har Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier. • redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier • tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel • diskutera, jämföra och applicera teorier och modeller på specifika delar av kursens gruppliv • behärska djupintervjumetodikens elementa teorier inom sociala relationer samt konflikt- och krishantering, • använda olika former för kommunikation och anpassa dessa utifrån situationer, • identifiera, värdera, och medvetet tillämpa gruppsykologiska teorier och metoder, Värderingsförmåga och förhållningssätt 2021-03-31 · Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.
Vera lynn cause of death

Gruppsykologiska teorier

Gruppsykologi 1 - grunder och teorier, 7,5hp : Kurskategori Kursen ingår i Psykologprogrammet teorier och empiriska fynd har tillkommit, utvecklats och förändrat gruppsykologiska fenomen. Innehåll. Kursens syfte är att ge en introduktion till gruppsykologisk teori och forskning, samt erfarenhet av upplevelsebaserade övningar inom området. Kursen är uppdelad på två moment: gruppsykologi (6,0 hp) och gruppledarskap (1,5 hp).

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Dessa teorier kan i grova drag grupperas i huvudinriktningar, den samarbete med andra skulle liknade gruppsykologiska mekanismer uppstå som vid  Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning i arbetslivet. Boken riktar sig till studerande i  kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse redogöra för och jämföra gruppsykologiska teorier förstå grunderna för olika interventionsprogram. visa grundläggande kunskaper om psykologiska teorier, perspektiv och för vetenskapsteoretiska problemställningar samt gruppsykologiska teorier och dess   22 dec 2016 visar grundläggande kunskap om gruppsykologi genom att redogöra för teorier och begrepp som beskriver gruppsykologiska fenomen såsom  På basen av denna underökning kan man dra slutsatsen att gruppsykologiska teorier skulle kunna fungera som verktyg i apotekens vardag.
Mtr bokningsnummer


KONFLIKTER MELLAN GRUPPER Teorier om - DiVA

Av: Svedberg  av OMGOCH GRUPPUTVECKLING · Citerat av 2 — under 1950-talet sin teori om gruppers utveckling FIRO-teorin utgår från att gruppen inte går vidare från kunskaper i gruppsykologi och grupp- rocesser som  Befintliga medieteorier, gruppsykologiska teorier och kunskap om hur Uppsatsen inleds med en genomgång av den teori som jag använt  att tillvarata en arbetsgrupps resurser och för att förebygga och bearbeta olika konflikter är kunskap i gruppsykologi ett viktigt hjälpmedel.Denna bok innehål… FIRO-teorin hjälper dig att utveckla din grupp. Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att enskilda personers skicklighet och utbildning är densamma? Mindre sättningar kommer väl när gruppsykologin säger till tillräckligt många att det är dags att sälja, så det kan nog bli inom en månad. Men vad finns det för individuella och gruppsykologiska krafter bakom den Liksom dessa teorier var till för att legitimera koloniseringen av Afrika och att mörda  Svedberg, L., Gruppsykologi. Studentlitteratur, Lund 1992.