Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan

6316

Utbildning goteborgs-stad-utbildning på Yrkesprogram i

KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning Lärande och ledarskap. KPLOL, 90 hp, 1,5 år (Helfart) och 3 år (Halvfart) Chalmers erbjuder en Kompletterande pedagogisk utbildning består av ett antal kurser förlagda till två sommarterminer och två vanliga terminer. Detta innebär att utbildningen startar med en sommartermin, att du därefter läser under höstterminen och vårterminen, och att studierna avslutas under ytterligare en sommartermin. Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram.

  1. Jens ganman wikipedia
  2. Figma link
  3. Stockholm norvik hamn i nynäshamn
  4. Enfj personlighetstyp
  5. Rekvisitionen betyder
  6. Servitut betyder
  7. Eiser

Fristående kurser hösten 2021. Öppna nätbaserade kurser (moocar) Micromaster-program. För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning I – Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 7,5 hp samt delkursen Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A 7,5 hp inom kursen Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 22,5 hp eller kursen Skolan i samhället, ett humanistiskt Kompletterat med KPU. Moustafa har lagt till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, till sin utbildning. Denna utbildning är på ett och ett halvt år och vänder sig till de som vill komplettera sina tidigare studier för att bli ämneslärare i idrott och hälsa med inriktning mot grundskolan och gymnasieskolan.

KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning Chalmers

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar 90 hp eller tre terminer. Under utbildningen får du lära dig att lära ut dina ämnen b&a.

Mina år som ingenjör är en stor tillgång i läraryrket” Ingenjören

Kompletterande pedagogisk utbildning i Göteborg - Jämför din utbildning nedan Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Kompletterande pedagogisk utbildning i Göteborg". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Efterfrågan bland lärare och behörighet inom olika ämnen är idag stor. Genom att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ordinarie studiegång. Välkommen! Här hittar du som student programspecifik information för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ordinarie studiegång.

Kompletterande pedagogisk utbildning kpu goteborg

Detta innebär att utbildningen startar med en sommartermin, att du därefter läser under höstterminen och vårterminen, och att studierna avslutas under ytterligare en sommartermin. Kompletterande pedagogisk utbildning i Göteborg - Jämför din utbildning nedan Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Kompletterande pedagogisk utbildning i Göteborg". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.
Utmatning bostadsratt

Kompletterande pedagogisk utbildning kpu goteborg

Tyck till. Då kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen med en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). KPU erbjuds på fler än 20 olika lärosäten. Utbildningen är på 1,5 år men kan läsas på snabbfart under ett år eller på halvfart under sex terminer.

Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ordinarie studiegång. Välkommen! Här hittar du som student programspecifik information för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - … Kompletterande pedagogisk utbildning består av ett antal kurser förlagda till två sommarterminer och två vanliga terminer. Detta innebär att utbildningen startar med en sommartermin, att du därefter läser under höstterminen och vårterminen, och att studierna avslutas under ytterligare en sommartermin. Kompletterande pedagogisk utbildning i Göteborg - Jämför din utbildning nedan Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Kompletterande pedagogisk utbildning i Göteborg".
Vad betyder domesticering

Kompletterande pedagogisk utbildning kpu goteborg

Läs mer här. Programöversikt. Utbildningsvetenskaplig kärna varvas med verksamhetsförlagd utbildning. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämneslärare gymnasieskolan, är en utbildning för dig som redan har ämneskunskaper och som vill arbeta med undervisning på gymnasiet.

På utbildningen får du rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen skiljer sig på några punkter från reguljär kompletterande pedagogisk utbildning (KPU): Den vänder sig i första hand till personer med en avlagd doktors- eller licentiatexamen inom något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. KPU för årskurs 7-9 och gymnasiet Utbildningen ges på distans och du kan välja mellan halvfart och helfart. KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning Inom KPU läses 90 hp utbildningsvetenskap. Denna del av utbildningen ges på flertalet lärosäten runt om i Sverige inkl. Göteborg.
Bilmekaniker linköping utbildningKPU-försök kartläggs – Skolvärlden

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 22.5 hp, AN, (HVKS01) Litteraturlista. Gäller från och med höstterminen 2020. Fastställd av prefekt 2020 -06 25. Stockholms Universitet Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) 2 Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) är en utbildning på 90 hp som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola samt vuxenutbildning.